Акценти
Най-големият завод за преработка на битови отпадъци в България.
Глобално и трайно решение. Капацитет от
125 000 тона годишно.
Липса на вредни газове и емисии при преработката и зреенето на компоста.